AKTUALITY A OZNAMY

AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z DIANIA V MO SRZ JELŠAVA A INÉ ZAUJÍMAVOSTI ZO SVETA RÝB

Dobrovoľný príspevok na kúpu trofejného kapra (nad 70cm) je možné odovzdať v predajni Slovenský RYBÁR v Revúcej, alebo pri platbe za povolenku.

Prispieť našej MO SRZ môžete aj formou venovania 2% dane z príjmu. Všetky aktuálne tlačivá a potrebné údaje nájdete tu: https://srz-jelsava.webnode.sk/venujte-2-dane-z-prijmu/ 

ĎAKUJEME!

Teplický kapor 2020 už čoskoro!

Milí priatelia, vážení športoví rybári, oznamujeme Vám, že V. ročník obľúbených rybárskych pretekov v love kapra, Teplický kapor 2020 sa uskutočnia na VN Gemerské Teplice v dňoch 12. - 14. júna 2020 (piatok- nedeľa).

V týchto dňoch prosíme členov MO SRZ Jelšava o zhovievavosť a umožnenie lovu súťažiacim družstvám.

Výťažok z preteku a tomboly bude použitý na ďalšie zarybnenie VN Gemerské Teplice trofejným kaprom. 

Bližšie informácie nájdete na oficiálnej stránke preteku: www.teplickykapor.webnode.sk

Pridané dňa 1. júna 2020 

Poďakovanie prof. MUDr. Krčmérymu

Vážení členovia SRZ, tajomník Slovenského rybárskeho zväzu, Ing. Ján Kohút, si dovolil poďakovať v mene členov SRZ, ako aj v mene svojom, profesorovi MUDr. Vladimírovi Krčmérymu DrSc., lekárovi, vedcovi, infektológovi a dnes už bývalému členovi krízového štábu SR za jeho ľudský prístup a informovanie občanov SR v čase šírenia koronavírusu Covid-19. Za jeho prácu v prospech nás všetkých venoval pánovi profesorovi Zvláštne povolenie na rybolov so symbolickým číslom 001 zo svojho osobného reprezentačného fondu.

Pán profesor Krčméry bol ocenením jeho práce Slovenským rybárskym zväzom milo prekvapený, veľmi si ho váži a v osobnom poďakovaní, zaslanom tajomníkovi SRZ, okrem iného spomenul: "S hrdosťou spomínam, že moje prvé publikácie s najväčším počtom citácií vyšli v r 1983 v SRN v Zentrallblatt fur Umwelthygiene o mikrobiologickej čistote povrchových vôd v rybárskom revíri na Zel sudn v Bratislave, majú 37 rokov, ale tie ma pripútali k ygiene povrchových vôd, od čoho sa neskôr odvinula mikrobiológia človeka."

Kancelária tajomníka SRZ Slovenský rybársky zväz - Rada, Žilina

Pridané dňa 26. mája 2020 

Zarybnenie revíru Muráň č. 2 pstruhom potočným Pp1+

Dnes 25.5.2020 bol revír Muráň č. 2 zarybnený násadou pstruha potočného Pp1+ v množstve cca. 5000 ks z dodávky ,,RADA - Slovianska dolina" v hodnote 1560 €.

Pridané dňa 25. mája 2020 

Všetky rybárske preteky MO SRZ Jelšava sú zrušené, Teplický kapor presunutý na iný termín!

Milí priatelia, vážení športoví rybári, oznamujeme Vám, že podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy. Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 20. mája 2020.

Termín podujatia Teplický kapor bol presunutý. Akonáhle sa opatrenia uvoľnia, budeme Vás informovať. 

Pridané dňa 21. mája 2020 

Brigáda na VN Miková

Dňa 23. mája o 7:00 sa na VN Miková uskutoční brigáda. Je potrebné si priniesť náradie - sekery, pílky...

Bližšie info u hlavného hospodára p. Jána Kročka na tel. čísle: 0908 946 157

Pridané dňa 20. mája 2020 

Brigáda na VN Gemerské Teplice

Dňa 9. mája o 7:00 sa na VN Gem. Teplice uskutoční brigáda - natieranie stolov, zber odpadkov...

V prípade záujmu prosíme kontaktovať p. Júliusa Homolu na tel. čísle: 0915 446 209

Maximálny počet: 10 osôb 

Pridané dňa 2. mája 2020 

Májové číslo Online Rybičiek

Kliknite na obrázkový odkaz a v aprílových Online Rybičkách nájdete: • 22 článkov na 114 stranách • 7 fotogalérií • 7 videí • 8 audio-článkov • aktuálnu Veľkú FOTO-súťaž 2020

Pridané dňa 2. mája 2020 

Vyčíňanie vandalov na VN Gemerské Teplice

1. mája boli na VN Gem. Teplice prichytení pri čine dvaja vandali pri ničení novo postavených i starších stolov, lavíc, móla a WC. Spravodlivosť je už v rukách Policajného zboru SR.

Týmto prosíme všetkých členov, aby pri spozorovaní akéhokoľvek poškodzovania nášho spoločného majetku, ihneď kontaktovali políciu.

Ďakujeme!

Takto to vyzerá po ich nájazde:

Pridané dňa 1. mája 2020 

Zarybnenie našich revírov kaprom K-3.

Dňa 29. apríla boli naše revíry zarybnené trojročnou násadou kapra rybničného o celkovej hmotnosti 2700kg v nasledovných množstvách: VN Miková 1500kg, VN Gemerské Teplice 1100kg, VN Jelšava (Odkalisko) a OR Muráň (Bandžura) po 50kg.

29. apríla - 7. mája platí na VN Miková časové obmedzenie lovu kapra rybničného podľa vyhlášky č. 381 MŽP SR §18 písmeno 9.

Pridané dňa 29. apríla 2020

Nové stoly a sedenia na VN Gemerské Teplice

Dňa 25. apríla bolo na VN Gemerské Teplice osadených 7ks nových stolov so sedením. Ďakujeme všetkým, ktorí sa dnes podieľali na brigáde. Osobitné poďakovanie patrí p. Róbertovi Lisoňovi, taktiež p. Jánovi Forgáčovi a Jaroslavovi Kiselovi za ich vyhotovenie.   

Pridané dňa 25. apríla 2020   

Vzhľadom na nariadenie Vlády SR o zákaze organizovania hromadných podujatí v súvislosti so šírením choroby COVID-19 sa ruší brigáda, ktorá bola plánovaná dňa 25. apríla 2020 na VN Gemerské Teplice. V prípade záujmu o individuálne odpracovanie brigády sa môžete telefonicky informovať u hospodárov p. Homolu /0915 446 209/ a p. Kročka /0908 946 157/ do konca apríla 2020 v pracovných dňoch od 15:00 do 16.:00 hod.. Prosíme o dodržanie stanoveného času!!!

Ján Kročko, hlavný hospodár MO SRZ Jelšava

Pridané dňa 14. apríla 2020 

Dňa 15.4.2020 bude revír 3-2360-4 Muráň č. 2 zarybnený násadou Pstruha dúhového o celkovej hmotnosti 200 kg, cca. 800 ks. Lov povolený od začiatku sezóny, t.j. od 16.4.2020.

Ján Kročko, hlavný hospodár MO SRZ Jelšava

Pridané dňa 14. apríla 2020 

Na základe aktuálnej situácie s ochorením COVID-19 a blížiacim sa začiatkom rybárskej pstruhovej sezóny Vás žiadame, aby ste vo zvýšenej miere dbali na dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 15 loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou, alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. 

Loviacich žiadame, aby dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi sebou a v záujme ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou. V súčasnom zložitom období pred začiatkom pstruhovej sezóny Vám prajeme veľa zdravia, trpezlivosti a pekných chvíľ strávených pri našich revíroch.

PETROV ZDAR!

Pridané dňa 14. apríla 2020 

Oznam o predaji rybárskych povolení

Výdaj rybárskych povolení pre členov MO Jelšava sa bude vykonávať v roku 2020 len prostredníctvom telefónátu.

Záujemcov prosíme kontaktovať p. Miroslava Rusa na tel. č.: 0908 044 694, kde bude možné povolenia objednať denne od 12:00 do 14:00.

Platby za povolenky sa vykonávajú len prevodom na účet MO SRZ Jelšava!

IBAN: SK97 0900 0000 0000 9962 5405

Po prijatí platby sa následne povolenia vypíšu a určí sa dátum ich prevzatia na adrese: Záborského ul. 1070/3, 050 01, Revúca.

Pôvodné termíny predaja sú zrušené!

Pridané dňa 2. apríla 2020 

Zmena v limite privlastňovania rýb - platná od 1.4. 2020

Vzhľadom k blížiacemu sa zahájeniu pstruhovej sezóny na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu si Vás dovoľujeme upozorniť na zmenu v limite privlastnených rýb na povolenie, ktorá je v platnosti od 1.4. 2020. Zmenu schválila Rada SRZ na svojom zasadnutí, konanom 7.3. 2020, kde bolo prijaté:

Uznesenie č. 41/2020.

Rada SRZ schvaľuje vypustenie spojenia "pstruha dúhového" z čl. X ods. 2., 3 a 4, čl. XIV ods. 1 a 2 ustanovení Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov účinnej od 1. januára 2020 na všetkých vodách.

V praxi to znamená, že pstruh dúhový nespadá do limitu 40 ks rýb na povolenie, teda je ho možné privlastniť si viac ako 40 ks na 1 povolenie. Denný limit privlastnenia pstruha dúhového je stanovený §14 Vyhlášky č. 381/218 Zákona o rybárstve.

Petrov zdar!

Pridané dňa 1. apríla 2020  

Revír VN Miková (č. 3-5390-1) je "ostatná vodná plocha". Čo to znamená?

Revír bol v zmysle § 13 ods. 5 písm. b) zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov zaradený ako "ostatná vodná plocha" a lov rýb je tu povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

- lov a privlastnenie si kapra rybničného a amura bieleho i niektorých iných druhov je povolený celoročne

- horná lovná miera kapra rybničného - 65cm

- horná časť nádrže pri prítoku označená tabuľami a priestor na vodnej hladine od tabúľ k prítoku označený bójkami je CHRO - celoročný zákaz lovu rýb

Denná doba lovu:

- január až apríl, november a december od 6.00 h do 21.00 h,

- máj od 4.00 h do 24.00 h,

- jún až október od 00.00 h do 24.00 h.

Čas individuálnej ochrany rýb nájdete vo Vyhláške 381 / 2018 k zákonu o rybárstve.

Pridané dňa 30. marca 2020 

Oznam k zaplateniu členského príspevku

Nedodržanie lehoty termínu na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskôr však do konca septembra 2020 - pričom závažnosť dôvodov posudzuje výbor MO SRZ Jelšava.

Miroslav Rus, tajomník MO, Tel. č.: 0908 044 694

Pridané dňa 25. marca 2020

Zrušenie školenia novoprijatých členov, ktoré bolo plánované dňa 2. apríla 2020! 

Pre vzniknutú situáciu so šírením koronavírusu COVID-19, opatreniami Vlády SR, ako aj v záujme ochrany zdravia nás všetkých sa ruší školenie novoprijatých členov, ktoré bolo plánované dňa 2. apríla 2020. Náhradný termín bude včas zverejnený na našej web-stránke. Novoprijatí členovia si môžu vyplatiť všetky náležitosti nezávisle od určenia nového termínu školenia, akonáhle budú zverejnené nové termíny platby, príp. spôsoby platby.

Ján Kročko, hlavný hospodár MO SRZ Jelšava

Pridané dňa 20. marca 2020

Vyhlasujeme "NIE" nezmyselnému zákazu olova!

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, predstavitelia Slovenskej poľovníckej komory, Slovenskej asociácie dynamickej streľby, Slovenského streleckého zväzu a Slovenského rybárskeho zväzu, podpísali spoločné vyhlásenie a ako zástupcovia niekoľkých stoviek tisíc členov menovaných organizácií, ich sympatizantov a podporovateľov, naliehavo vyzvali vládu Slovenskej republiky, dotknuté ministerstvá a ministrov k budúcemu včasnému rokovaniu, ktoré buď zamedzí alebo bude úplne eliminovať pokusy Európskej komisie, prípadne agentúry ECHA, o úplný zákaz olova v olovených strelách a rybárskych olovkách.

Od podpisu vyhlásenia sa k signatárskym organizáciám pripojila Asociácia presnej streľby Slovenska, Slovenská asociácia westernovej streľby a jednanie prebieha so Slovenským olympijským výborom a Legis Telum.

Signatárske organizácie sú presvedčené o tom, že chystané zákazy olova nemôžu byť efektívne, prínosné a teda zároveň aj rešpektované, ak vznikli len na teoretických znalostí, bez zohľadnenia praktických skúseností, bez dostatočnej celospoločenskej diskusie odbornej i širokej verejnosti, bez znalosti bezpečnostných, ekonomických a ostatných vplyvov na spoločnosť a prírodu. V Českej republike podporilo petíciu proti zákazu olova viac ako milión občanov, ktorú organizovala organizácia Liga Libe.

Panika zo zbytočného šírenia olova do prírody je neopodstatnená, pretože olovo nie je umelo vyrobená chemická zlúčenina, ale ide o prírodný prvok, ktorý sa vyskytuje úplne bežne a hojne v zemskej kôre v miliardách ton v rudách a horninách. Dokonca podľa archeológov patria olovené artefakty k vôbec najlepšie zachovaným kovovým predmetom. Logicky to znamená, že sa olovo ani po stáročia "nerozpúšťa". Dokazujú to napr. kykladské olovené plastiky staré vyše 4000 rokov a u nás konkrétne nálezy olovených krížikov a luníc z doby Veľkej Moravy, na ktorých sa detailne zachovala aj jemná reliéfna výzdoba.

Pridané dňa 11. marca 2020

Členská schôdza je za nami

Dňa 23. februára sa konala v Mestskom dome kultúry v Jelšave členská schôdza MO SRZ Jelšava. Za prítomnosti 99 účastníkov sa vyhodnotil uplynulý rok, stanovili sa plány do budúcnosti a diskutovalo sa o aktuálnej problematike týkajúcej sa našich revírov.

Medzi najvýznamnejšie postrehy patrí  zavedenie hornej lovnej miery 65cm pre kapra rybničného od 1. januára 2020 na všetkých kaprových revíroch MO SRZ Jelšava, okrem revíru Muráň č. 1 (3-2350-1).

Revír VN Miková 3-5390-1 je momentálne zaradený medzi revíry s charakteristikou ako "ostatná vodná plocha".

Loviacich rybárov opätovne vyzývame na udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí, už počas výkonu rybárskeho práva a rovnako aj po jeho ukončení.

Členská základňa schválila zmenu výšky poplatku za neodpracovanú brigádu (8 hod.): u dospelých 25,00 €, u mládeže ostal poplatok nezmenený 10 €.

Zmenila sa i výška zápisného, resp. príspevku na zarybnenie pre nových a prestupujúcich členov: mládež od 15 rokov a dospelí 100€, deti do 15 rokov poplatok nezmenený 10.

Do pozornosti všetkých rybárov doporučujeme nový Zákon o rybárstve a vykonávaciu vyhlášku, kde sa menia a doplňujú mnohé predpisy a je v záujme všetkých rybárov, ktorí uplatňujú rybárske právo, aby sa s týmito predpismi dokonale oboznámili. Taktiež je vydaný nový disciplinárny poriadok.

Kompletnú správu hlavného hospodára p. Jána Kročka nájdete v sekcii Dokumenty - Hospodárske správy a sumáre 2019.

Pridané dňa 24. februára 2020

Prezentácia p. Jána Knapa na tému Návrat populácie pstruha potočného do potokov a riek

Vážení kolegovia rybári a rybárky.

Dovoľujeme si Vás pozvať na prezentáciu p. Jána Knapa na tému Návrat populácií pstruha potočného do potokov a riek, ktorá sa uskutoční v sobotu 4.4. 2020.

Ján Knap a OZ Zachraňme lipana a pstruha potočného sa venujú návratu lososovitých rýb do revírov v okolí mesta Bernadice blízko pohoria Krkonoše. Ich pozitívne výsledky sú v Čechách čoraz známejšie a teraz máte jedinečnú možnosť oboznámiť sa s nimi aj Vy.

Pán Knap sa s nami formou prezentácie podelí s jeho úspešnými postupmi pri návrate pstruha potočného do českých potokov a riek. Tejto problematike sa venuje už niekoľko rokov a jeho kroky pri návrate pstruha potočného sú založené na dlhoročnom pozorovaní života tejto ryby.

V prezentácii sa bude venovať situácii v minulosti, oboznámi nás o poznatkoch z pozorovania správania sa pstruhov, predstaví nám svoje overené postupy pri návrate pstruhov potočných do riek a potokov. Tiež nám predstaví úskalia, na ktoré si treba pri týchto postupoch dať pozor a veľa d'alších zaujímavých informácií. Súčasťou prezentácie bude samozrejme diskusia na aktuálne témy, do ktorej sa budú môcť zapojiť všetci prítomní. Av neposlednom rade stretnutie ľudí s rovnakými záujmami s ktorými určite nájdete mnoho spoločných tém a problémov na diskusiu.

Svoj záujem o účasť spolu s počtom účastníkov a názvom rybárskej organizácie, nám prosím nahláste najneskôr do 29. 2. 2020 na mail mosrzlh@gmail.com. Prezentácie sa môžu samozrejme zúčastniť aj radoví členovia rybárskych organizácií, prípadne nerybári, ktorých táto problematika taktiež zaujíma.

Podľa počtu nahlásených osôb zabezpečíme vhodný priestor pre prezentáciu a budeme Vás presnejšie informovať, kde a v akom čase sa táto prezentácia uskutoční. Predbežne môžeme povedať, že prezentácia sa uskutoční v okolí Liptovského Hrádku/Liptovského Mikuláša.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Pridané dňa 26. januára 2020

Pozvánka na členskú schôdzu 

Výbor MO SRZ v Jelšave Vás pozýva na riadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 23. februára 2020 o 8:30 hod. v Mestskom dome kultúry v Jelšave.

Pridané dňa 21. januára 2020

Nesúhlas so stanoviskom zaradenia VN Miková medzi vody ostatné

Zo zápisnice zasadnutia Rady SRZ zo dňa 9. septembra 2019, že dochádza k inventarizácii revírov v správe SRZ. Toho času sme nemali žiadnu informáciu, že tento akt sa bude dotýkať revíru VN Miková, č. 3-5390-1-1, ktorý máme v správe. Dňa 26.11.2019 nám bola doručená kópia stanoviska SVP, š. p., ktoré identifikovalo vodné útvary, ktoré sú zároveň rybárskymi revírmi.

Ako výbor MO SRZ Jelšava sme znepokojení s priebehom identifikácie vyššie spomínaného revíru, pretože stav zmeny zaradenia s nami nebol vôbec odkonzultovaný. Nebola nám ani len poskytnutá informácia o tomto zámere. Pokiaľ vieme zo zápisnice zo zasadnutia Rady, tento akt riešili ichtyológovia SRZ, ktorí sú v neustálom kontakte s naším rybárskym hospodárom. V spomínanom čase ani náznakom nebola posunutá informácie o zaradenia revíru VN Miková do stavu ostatná vodná plocha.

S týmto zaradením nesúhlasíme, pretože týmto zaradením sa výrazne mení prístup hospodárenia, chovu a lovu rýb na tomto revíre, keďže lov je povolený celoročne. VN Miková je najnavštevovanejší revír z našej miestnej organizácie a prechovávame obavy, že celoročným lovom bude väčšina rybárskej základne nespokojná z čoraz menším počtom úlovkov. Týmto žiadame radu SRZ v Žiline o prehodnotenie inventarizácie tohto revíru a zaradenie ho ako vodná plocha a nie ostatná vodná plocha.

Pridané dňa 22. decembra 2019

Disciplinárny poriadok SRZ platný od 1. januára 2020

Jednou z hlavných úloh SRZ je odborná a kultúrna výchova svojich členov v oblasti rybárstva a športového rybolovu. Súčasťou tejto výchovy je aj výchova k dobrovoľnému a disciplinovanému plneniu zväzových úloh, členských povinností a dodržiavaniu právnych predpisov na úseku rybárstva.

Disciplinárny poriadok je vnútrozväzovou normou a je záväzný pre ústredné orgány zväzu, orgány organizačných zložiek a všetkých členov SRZ.

Tento disciplinárny poriadok s účinnosťou od 1. januára 2020 Rada SRZ vydáva v súlade s § 8 Stanov SRZ.

Plné znenie poriadku nájdete TU.

Pridané dňa 21. decembra 2019 

Zber odpadu na VN Gemerské Teplice

Dňa 16. 12. 2019 bola na VN Gemerské Teplice pod vedením p. Júliusa Homolu vykonaná neplánovaná brigáda, nakoľko bolo nutné vyzbierať nahromadený odpad. Vyzbieraných bolo 13 viec. Brigády sa zúčastnil p. Patrik Schusser, p. Šimon Schusser a p. Tibor Kováčik.

Pridané dňa 17. decembra 2019 

Miestny rybársky poriadok MO SRZ Jelšava

Vážení členovia MO SRZ Jelšava, dávame Vám do pozornosti nový miestny rybársky poriadok a miestny ryb. poriadok pre držiteľov hosťovacieho povolenia (len VN Miková), ktoré nadobudnú platnosť od 1. januára 2020.

Miestny rybársky poriadok MO SRZ Jelšava platný od 1. 1. 2020 

Miestny rybársky poriadok MO SRZ Jelšava pre držiteľov hosťovacieho povolenia na VN Miková platný od 1. 1. 2020 

Pridané dňa 5. decembra 2019    

Zarybnenie trofejným kaprom

Dňa 28. 11. 2019 boli naše revíry VN Miková a VN Gemerské Teplice zarybnené trofejným kaprom v celkovom počte 47ks a priemernej hmotnosti 10kg. Ryby boli zakúpené z výťažku Teplického kapra, verejnej zbierky a príspevku MO SRZ Jelšava.

Pridané dňa 2. decembra 2019 

Smernica č. 1947/624/19 o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov

Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie postupu platenia zápisného, členských príspevkov, vydávania povolení na rybolov na rybárske revíry SRZ a určovania ich cien, ako i použitie finančných prostriedkov, vydáva pre organizačné zložky a orgány SRZ záväznú smernicu, platnú od 1. 1. 2020. Znenie tejto smernice nájdete TU.

Pridané dňa 27. novembra 2019 

Novým tajomníkom Slovenského rybárskeho zväzu sa stal Ján Kohút

Novým tajomníkom Rady Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) je člen Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Turčianske Teplice, 55-ročný Ján Kohút.

Do funkcie ho zvolili v sobotu delegáti mimoriadneho Snemu SRZ po tom, ako odvolali z funkcie doterajšieho tajomníka Ľuboša Javora.

Kohút uspel už v prvom kole voľby, keď v konkurencii ďalších troch protikandidátov získal nadpolovičnú väčšinu - 128 z 232 platných hlasovacích lístkov.

O post tajomníka sa uchádzala pätica kandidátov, okrem Kohúta kandidoval aj 58-ročný Pavel Korčok, 48-ročný Róbert Kadnár, 45-ročný Peter Beleš a 66-ročný Juraj Staško, ktorý sa ešte pred samotnou voľbou kandidatúry vzdal.

Delegáti snemu odvolali Javora pre podpísanie nevýhodnej zmluvy o predaji rybárskeho hospodárstva v Považskej Bystrici.

Majetok prešiel na list vlastníctva nového majiteľa bez toho, aby prišli peniaze na účet SRZ. Za jeho odvolanie hlasovalo 207 z 243 delegátov snemu.

Pridané dňa 23. novembra 2019 

Aktuálne doplňujúce dokumenty k spoločnému rybárskemu poriadku zaslané Radou SRZ


Zosúladenie spoločného rybárskeho poriadku s legislatívou

Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku 

Pridané dňa 15. mája 2019

Brigády na našich revíroch

Dňa 30. marca sa uskutočnili brigády na VN Miková, VN Gemerské Teplice a OR Muráň. Cieľom brigád bol zber odpadkov, úprava lovných miest, výroba nových stolov so sedením, kŕmenie rýb, výroba hniezd pre výter zubáča a ich osadenie. Všetkým zúčastneným ďakujú vedúci brigád, p. Július Homola a p. Ján Kročko.

Pridané dňa 30. marca 2019

Komentár vypracovaný Sekciou vôd v spolupráci so Sekciou legislatívy a práva MŽP SR k ustanoveniu § 14 ods. 2 vyhlášky č. 381/2018 Z. z 

Pridané dňa 23. januára 2019 

Rybárska TV EXTRA: Nový zákon o rybárstve a vyhláška - § 14 Množstvo úlovkov a ich evidencia

V tomto videu Vám priblížime novú vyhlášku, konkrétne nezrozumiteľný paragraf 14 o množstve úlovkov a ich evidencii. Obsah paragrafu 14 nám vyloží skúsený právnik a rybár v jednej osobe, JUDr. Daniel Blyšťan.

Pridané dňa 21. januára 2019  

Nový zákon o rybárstve a vykonávacia vyhláška

Vážení členovia, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti znenie nového zákona o rybárstve a novej vyhlášky platných od 1. januára 2019.

Dňa 18. júla 2018 bol uverejnený v Zbierke zákonov SR nový Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2019.

Pre zobrazenie kliknite na nasledujúce odkazy:


Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bola uverejnená v Zbierke zákonov SR dňa 22. decembra 2018 s účinnosťou od 1. januára 2019. 

Predmetná vyhláška ustanovuje nasledovné podrobnosti k zákonu o rybárstve o:

 • členení vôd
 • rozsahu prenesených úloh na organizačnú zložku užívateľa,
 • obsahu údajov, ktoré sa vedú v evidencii rybárskych revírov,
 • označovaní rybárskych revírov,
 • zarybňovacích plánoch rybárskych revírov,
 • rozsahu činnosti rybárskeho hospodára a skúške rybárskeho hospodára,
 • vydávaní povolení na rybolov a vydávaní osobitných povolení na rybolov,
 • čase individuálnej ochrany a dennom čase lovu rýb, lovných mierach rýb, počte a hmotnosti rýb, ktoré sa môžu v jednom dni privlastniť a o zapisovaní údajov do záznamu,
 • rybárskych pretekoch a športových rybárskych pretekoch,
 • opatreniach na záchranu rýb pri mimoriadnych udalostiach,
 • rozsahu skúšky, odznaku, preukaze rybárskej stráže a evidencii rybárskej stráže,
 • spôsoboch lovu rýb,
 • osvetlení miesta lovu,
 • oznamovaní realizácie udržiavacích prác a stavebných prác v rybárskom revíri,
 • oznamovaní plánovaných termínov zarybňovania rybárskeho revíru a poskytovania informácií o vykonanom zarybňovaní rybárskeho revíru.

Pridané dňa 23. decembra 2018  

Voľby XII. Snemu SRZ

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, v dňoch 24. - 25. novembra 2018 sa konal XII. Snem SRZ v hoteli Holiday Inn, na ktorom sa uskutočnili voľby členov Rady SRZ, členov Kontrolnej komisie SRZ a štatutárnych zástupcov SRZ, tajomníka SRZ a prezidenta SRZ.

Voľby štatutárnych zástupcov SRZ:

Za prezidenta SRZ kandidovali:

Igor Borlok, JUDr. - 69 hlasov

Rudolf Boroš, RSDr. - 80 hlasov

Emanuel Seemann - 87 hlasov.

V druhom kole získal RSDr. Rudolf Boroš 71 hlasov a Emanuel Seemann 141 hlasov, ktorý sa stal prezidentom SRZ.

Za tajomníka SRZ kandidovali:

Ing. Ľuboš Javor - 175 hlasov

Ing. Ján Kohút - 61 hlasov

Tajomníkom SRZ sa stal Ing. Ľuboš Javor

Viac informácií o výsledku volieb funkcionárov, orgánov SRZ a zápisnicu z XII. Snemu SRZ konanom v dňoch 24. - 25. novembra 2018 v Žiline si môžete pozrieť TU.

Pridané dňa 30. novembra 2018

Spoločný rybársky poriadok 2019

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, TU si môžete stiahnuť Spoločný rybársky poriadok platný od 1. januára 2019, ktorý obsahuje všetky lovné rybárske revíry SRZ.

Tento Spoločný rybársky poriadok bude vydávaný k jednotlivým zakúpeným povoleniam na rybolov pre rok 2019 (k Zväzovému kaprovému povoleniu, k Zväzovému lipňovému povoleniu a k Zvláštnemu povoleniu vydávanému Radou SRZ).

Všetky rybárske revíry uvedené v Spoločnom rybárskom poriadku dohromady tvoria zoznam rybárskych revírov pre držiteľov Zvláštneho povolenia pre rybolov na rok 2019.

Pri rybárskych revíroch, ktoré sme jednoznačne identifikovali, v zmysle § 13 ods. 5 písm. b) zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov ako ostatná vodná plocha (štrkoviská, rašeliniská, príp. pieskovne) uvádzame v rybárskom poriadku, že lov rýb je tu povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany jednotlivých druhov rýb.

Pridané dňa 28. novembra 2018

PREDPOVEĎ POČASIA A FÁZY MESIACA

PARTNERI MO SRZ JELŠAVA