AKTUALITY A OZNAMY

AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z DIANIA V MO SRZ JELŠAVA A INÉ ZAUJÍMAVOSTI ZO SVETA RÝB

Dobrovoľný príspevok na kúpu trofejného kapra (nad 70cm) je možné odovzdať v predajni Slovenský RYBÁR v Revúcej, alebo pri platbe za povolenku.

Prispieť našej MO SRZ môžete aj formou venovania 2% dane z príjmu. Všetky aktuálne tlačivá a potrebné údaje nájdete tu: https://srz-jelsava.webnode.sk/venujte-2-dane-z-prijmu/ 

ĎAKUJEME!

Oznam o predaji rybárskych povolení

Výdaj rybárskych povolení pre členov MO Jelšava sa bude vykonávať v roku 2020 len prostredníctvom telefónátu.

Záujemcov prosíme kontaktovať p. Miroslava Rusa na tel. č.: 0908 044 694, kde bude možné povolenia objednať denne od 12:00 do 14:00.

Platby za povolenky sa vykonávajú len prevodom na účet MO SRZ Jelšava!

IBAN: SK97 0900 0000 0000 9962 5405

Po prijatí platby sa následne povolenia vypíšu a určí sa dátum ich prevzatia na adrese: Záborského ul. 1070/3, 050 01, Revúca.

Pôvodné termíny predaja sú zrušené!

Pridané dňa 2. apríla 2020 

Aprílové číslo Online Rybičiek

Kliknite na obrázkový odkaz a v aprílových Online Rybičkách nájdete: • 18 článkov na 100 stranách • 6 fotogalérií • 8 videí • 12 audio-článkov • aktuálnu Veľkú FOTO-súťaž 2020

Pridané dňa 2. apríla 2020 

Revír VN Miková (č. 3-5390-1) je "ostatná vodná plocha". Čo to znamená?

Revír bol v zmysle § 13 ods. 5 písm. b) zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov zaradený ako "ostatná vodná plocha" a lov rýb je tu povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

- lov a privlastnenie si kapra rybničného a amura bieleho i niektorých iných druhov je povolený celoročne

- horná lovná miera kapra rybničného - 65cm

- horná časť nádrže pri prítoku označená tabuľami a priestor na vodnej hladine od tabúľ k prítoku označený bójkami je CHRO - celoročný zákaz lovu rýb

Denná doba lovu:

- január až apríl, november a december od 6.00 h do 21.00 h,

- máj od 4.00 h do 24.00 h,

- jún až október od 00.00 h do 24.00 h.

Čas individuálnej ochrany rýb nájdete vo Vyhláške 381 / 2018 k zákonu o rybárstve.

Pridané dňa 30. marca 2020 

Oznam k zaplateniu členského príspevku

Nedodržanie lehoty termínu na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskôr však do konca septembra 2020 - pričom závažnosť dôvodov posudzuje výbor MO SRZ Jelšava.

Miroslav Rus, tajomník MO, Tel. č.: 0908 044 694

Pridané dňa 25. marca 2020

Zrušenie prezentácie Jána Knappa

Z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu COVID-19 a na základe rozhodnutia krízového štábu SR o zákaze kultúrnych, spoločenských a športových podujatí oznamuje, že prednášku Jána Knappa "Návrat populácií pstruha potočného do potokov a riek" musíme v pôvodnom plánovanom termíne 4. 4. 2020 zrušiť.

Veríme, že sa situácia čoskoro stabilizuje a budeme sa môcť stretnúť v náhradnom termíne, o ktorom Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

Pridané dňa 21. marca 2020

Zrušenie školenia novoprijatých členov, ktoré bolo plánované dňa 2. apríla 2020! 

Pre vzniknutú situáciu so šírením koronavírusu COVID-19, opatreniami Vlády SR, ako aj v záujme ochrany zdravia nás všetkých sa ruší školenie novoprijatých členov, ktoré bolo plánované dňa 2. apríla 2020. Náhradný termín bude včas zverejnený na našej web-stránke. Novoprijatí členovia si môžu vyplatiť všetky náležitosti nezávisle od určenia nového termínu školenia, akonáhle budú zverejnené nové termíny platby, príp. spôsoby platby.

Ján Kročko, hlavný hospodár MO SRZ Jelšava

Pridané dňa 20. marca 2020

Brigáda na VN Miková 28. 3. 2020 zrušená!

Z dôvodu vzniknutej situácie so šírením koronavírusu COVID-19, opatreniami Vlády SR, ako aj v záujme ochrany zdravia a zamedzenia šírenia koronavírusu sa ruší plánovaná brigádaktorá mala byť dňa 28. marca 2020 na VN Miková.

Ján Kročko, hlavný hospodár MO SRZ Jelšava

Pridané dňa 15. marca 2020

Predaj povolení na rybolov dňa 12. 3. 2020 je zrušený!

Vážení členovia MO SRZ Jelšava, oznamujeme Vám, že dňa 12. 3. 2020 (štvrtok) bude predaj rybárskych povolení na Záborského ul. 1070/3, kvôli hrozbe koronavírusu COVID-19 zrušený. Náhradný termín bude doplnený, akonáhle sa situácia stabilizuje. Ďakujeme za porozumenie.

Pridané dňa 11. marca 2020

Vyhlasujeme "NIE" nezmyselnému zákazu olova!

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, predstavitelia Slovenskej poľovníckej komory, Slovenskej asociácie dynamickej streľby, Slovenského streleckého zväzu a Slovenského rybárskeho zväzu, podpísali spoločné vyhlásenie a ako zástupcovia niekoľkých stoviek tisíc členov menovaných organizácií, ich sympatizantov a podporovateľov, naliehavo vyzvali vládu Slovenskej republiky, dotknuté ministerstvá a ministrov k budúcemu včasnému rokovaniu, ktoré buď zamedzí alebo bude úplne eliminovať pokusy Európskej komisie, prípadne agentúry ECHA, o úplný zákaz olova v olovených strelách a rybárskych olovkách.

Od podpisu vyhlásenia sa k signatárskym organizáciám pripojila Asociácia presnej streľby Slovenska, Slovenská asociácia westernovej streľby a jednanie prebieha so Slovenským olympijským výborom a Legis Telum.

Signatárske organizácie sú presvedčené o tom, že chystané zákazy olova nemôžu byť efektívne, prínosné a teda zároveň aj rešpektované, ak vznikli len na teoretických znalostí, bez zohľadnenia praktických skúseností, bez dostatočnej celospoločenskej diskusie odbornej i širokej verejnosti, bez znalosti bezpečnostných, ekonomických a ostatných vplyvov na spoločnosť a prírodu. V Českej republike podporilo petíciu proti zákazu olova viac ako milión občanov, ktorú organizovala organizácia Liga Libe.

Panika zo zbytočného šírenia olova do prírody je neopodstatnená, pretože olovo nie je umelo vyrobená chemická zlúčenina, ale ide o prírodný prvok, ktorý sa vyskytuje úplne bežne a hojne v zemskej kôre v miliardách ton v rudách a horninách. Dokonca podľa archeológov patria olovené artefakty k vôbec najlepšie zachovaným kovovým predmetom. Logicky to znamená, že sa olovo ani po stáročia "nerozpúšťa". Dokazujú to napr. kykladské olovené plastiky staré vyše 4000 rokov a u nás konkrétne nálezy olovených krížikov a luníc z doby Veľkej Moravy, na ktorých sa detailne zachovala aj jemná reliéfna výzdoba.

Pridané dňa 11. marca 2020

Členská schôdza je za nami

Dňa 23. februára sa konala v Mestskom dome kultúry v Jelšave členská schôdza MO SRZ Jelšava. Za prítomnosti 99 účastníkov sa vyhodnotil uplynulý rok, stanovili sa plány do budúcnosti a diskutovalo sa o aktuálnej problematike týkajúcej sa našich revírov.

Medzi najvýznamnejšie postrehy patrí  zavedenie hornej lovnej miery 65cm pre kapra rybničného od 1. januára 2020 na všetkých kaprových revíroch MO SRZ Jelšava, okrem revíru Muráň č. 1- (3-2350-1).

Revír VN Miková -3-5390-1-1 je momentálne zaradený medzi revíry s charakteristikou ako "ostatná vodná plocha".

Loviacich rybárov opätovne vyzývame na udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí, už počas výkonu rybárskeho práva a rovnako aj po jeho ukončení.

Členská základňa schválila zmenu výšky poplatku za neodpracovanú brigádu (8 hod.): u dospelých 25,00 €, u mládeže ostal poplatok nezmenený 10 €.

Zmenila sa i výška zápisného, resp. príspevku na zarybnenie pre nových a prestupujúcich členov: mládež od 15 rokov a dospelí 100€, deti do 15 rokov poplatok nezmenený 10.

Do pozornosti všetkých rybárov doporučujeme nový Zákon o rybárstve a vykonávaciu vyhlášku, kde sa menia a doplňujú mnohé predpisy a je v záujme všetkých rybárov, ktorí uplatňujú rybárske právo, aby sa s týmito predpismi dokonale oboznámili. Taktiež je vydaný nový disciplinárny poriadok.

Kompletnú správu hlavného hospodára p. Jána Kročka nájdete v sekcii Dokumenty - Hospodárske správy a sumáre 2019.

Pridané dňa 24. februára 2020

Prezentácia p. Jána Knapa na tému Návrat populácie pstruha potočného do potokov a riek

Vážení kolegovia rybári a rybárky.

Dovoľujeme si Vás pozvať na prezentáciu p. Jána Knapa na tému Návrat populácií pstruha potočného do potokov a riek, ktorá sa uskutoční v sobotu 4.4. 2020.

Ján Knap a OZ Zachraňme lipana a pstruha potočného sa venujú návratu lososovitých rýb do revírov v okolí mesta Bernadice blízko pohoria Krkonoše. Ich pozitívne výsledky sú v Čechách čoraz známejšie a teraz máte jedinečnú možnosť oboznámiť sa s nimi aj Vy.

Pán Knap sa s nami formou prezentácie podelí s jeho úspešnými postupmi pri návrate pstruha potočného do českých potokov a riek. Tejto problematike sa venuje už niekoľko rokov a jeho kroky pri návrate pstruha potočného sú založené na dlhoročnom pozorovaní života tejto ryby.

V prezentácii sa bude venovať situácii v minulosti, oboznámi nás o poznatkoch z pozorovania správania sa pstruhov, predstaví nám svoje overené postupy pri návrate pstruhov potočných do riek a potokov. Tiež nám predstaví úskalia, na ktoré si treba pri týchto postupoch dať pozor a veľa d'alších zaujímavých informácií. Súčasťou prezentácie bude samozrejme diskusia na aktuálne témy, do ktorej sa budú môcť zapojiť všetci prítomní. Av neposlednom rade stretnutie ľudí s rovnakými záujmami s ktorými určite nájdete mnoho spoločných tém a problémov na diskusiu.

Svoj záujem o účasť spolu s počtom účastníkov a názvom rybárskej organizácie, nám prosím nahláste najneskôr do 29. 2. 2020 na mail mosrzlh@gmail.com. Prezentácie sa môžu samozrejme zúčastniť aj radoví členovia rybárskych organizácií, prípadne nerybári, ktorých táto problematika taktiež zaujíma.

Podľa počtu nahlásených osôb zabezpečíme vhodný priestor pre prezentáciu a budeme Vás presnejšie informovať, kde a v akom čase sa táto prezentácia uskutoční. Predbežne môžeme povedať, že prezentácia sa uskutoční v okolí Liptovského Hrádku/Liptovského Mikuláša.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Pridané dňa 26. januára 2020

Pozvánka na členskú schôdzu 

Výbor MO SRZ v Jelšave Vás pozýva na riadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 23. februára 2020 o 8:30 hod. v Mestskom dome kultúry v Jelšave.

Pridané dňa 21. januára 2020

Termíny brigád v roku 2020 na našich revíroch

Vážení členovia MO SRZ Jelšava, súčasťou hospodárenia a starostlivosti o naše revíry je aj organizovanie brigád. Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti termíny brigád, ktoré sa uskutočnia v priebehu roka 2020. Rozpis termínov nájdete TU.

Zároveň týmto vyzývame členov na zlepšenie stavu čistoty lovných miest na všetkých vodných nádržiach!

Pridané dňa 19. januára 2020

Termíny predaja nových povolení na rybolov

Povolenie na rybolov pre rok 2020 si môžete zakúpiť u p. Miroslava Rusa v nasledovných termínoch: 

Jelšava - Mestský dom kultúry (kolkáreň):

 13. 1. 2020 14:00 - 15:00

 3. 2. 2020 14:00 - 15:00

 5. 3. 2020 14:00 - 15:00

Revúca - Záborského ul. 1070/3:

 9. 1. 2020 14:00 - 15:00

15. 1. 2020 14:00 - 15:00

26. 1. 2020 14:00 - 15:00

 9. 2. 2020 14:00 - 15:00

27. 2. 2020 14:00 - 15:00

12. 3. 2020 14:00 - 15:00

Pridané dňa 6. januára 2020

Nesúhlas so stanoviskom zaradenia VN Miková medzi vody ostatné

Zo zápisnice zasadnutia Rady SRZ zo dňa 9. septembra 2019, že dochádza k inventarizácii revírov v správe SRZ. Toho času sme nemali žiadnu informáciu, že tento akt sa bude dotýkať revíru VN Miková, č. 3-5390-1-1, ktorý máme v správe. Dňa 26.11.2019 nám bola doručená kópia stanoviska SVP, š. p., ktoré identifikovalo vodné útvary, ktoré sú zároveň rybárskymi revírmi.

Ako výbor MO SRZ Jelšava sme znepokojení s priebehom identifikácie vyššie spomínaného revíru, pretože stav zmeny zaradenia s nami nebol vôbec odkonzultovaný. Nebola nám ani len poskytnutá informácia o tomto zámere. Pokiaľ vieme zo zápisnice zo zasadnutia Rady, tento akt riešili ichtyológovia SRZ, ktorí sú v neustálom kontakte s naším rybárskym hospodárom. V spomínanom čase ani náznakom nebola posunutá informácie o zaradenia revíru VN Miková do stavu ostatná vodná plocha.

S týmto zaradením nesúhlasíme, pretože týmto zaradením sa výrazne mení prístup hospodárenia, chovu a lovu rýb na tomto revíre, keďže lov je povolený celoročne. VN Miková je najnavštevovanejší revír z našej miestnej organizácie a prechovávame obavy, že celoročným lovom bude väčšina rybárskej základne nespokojná z čoraz menším počtom úlovkov. Týmto žiadame radu SRZ v Žiline o prehodnotenie inventarizácie tohto revíru a zaradenie ho ako vodná plocha a nie ostatná vodná plocha.

Pridané dňa 22. decembra 2019

Disciplinárny poriadok SRZ platný od 1. januára 2020

Jednou z hlavných úloh SRZ je odborná a kultúrna výchova svojich členov v oblasti rybárstva a športového rybolovu. Súčasťou tejto výchovy je aj výchova k dobrovoľnému a disciplinovanému plneniu zväzových úloh, členských povinností a dodržiavaniu právnych predpisov na úseku rybárstva.

Disciplinárny poriadok je vnútrozväzovou normou a je záväzný pre ústredné orgány zväzu, orgány organizačných zložiek a všetkých členov SRZ.

Tento disciplinárny poriadok s účinnosťou od 1. januára 2020 Rada SRZ vydáva v súlade s § 8 Stanov SRZ.

Plné znenie poriadku nájdete TU.

Pridané dňa 21. decembra 2019 

Zber odpadu na VN Gemerské Teplice

Dňa 16. 12. 2019 bola na VN Gemerské Teplice pod vedením p. Júliusa Homolu vykonaná neplánovaná brigáda, nakoľko bolo nutné vyzbierať nahromadený odpad. Vyzbieraných bolo 13 viec. Brigády sa zúčastnil p. Patrik Schusser, p. Šimon Schusser a p. Tibor Kováčik.

Pridané dňa 17. decembra 2019 

Miestny rybársky poriadok MO SRZ Jelšava

Vážení členovia MO SRZ Jelšava, dávame Vám do pozornosti nový miestny rybársky poriadok a miestny ryb. poriadok pre držiteľov hosťovacieho povolenia (len VN Miková), ktoré nadobudnú platnosť od 1. januára 2020.

Miestny rybársky poriadok MO SRZ Jelšava platný od 1. 1. 2020 

Miestny rybársky poriadok MO SRZ Jelšava pre držiteľov hosťovacieho povolenia na VN Miková platný od 1. 1. 2020 

Pridané dňa 5. decembra 2019    

Zarybnenie trofejným kaprom

Dňa 28. 11. 2019 boli naše revíry VN Miková a VN Gemerské Teplice zarybnené trofejným kaprom v celkovom počte 47ks a priemernej hmotnosti 10kg. Ryby boli zakúpené z výťažku Teplického kapra, verejnej zbierky a príspevku MO SRZ Jelšava.

Pridané dňa 2. decembra 2019 

Smernica č. 1947/624/19 o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov

Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie postupu platenia zápisného, členských príspevkov, vydávania povolení na rybolov na rybárske revíry SRZ a určovania ich cien, ako i použitie finančných prostriedkov, vydáva pre organizačné zložky a orgány SRZ záväznú smernicu, platnú od 1. 1. 2020. Znenie tejto smernice nájdete TU.

Pridané dňa 27. novembra 2019 

Novým tajomníkom Slovenského rybárskeho zväzu sa stal Ján Kohút

Novým tajomníkom Rady Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) je člen Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Turčianske Teplice, 55-ročný Ján Kohút.

Do funkcie ho zvolili v sobotu delegáti mimoriadneho Snemu SRZ po tom, ako odvolali z funkcie doterajšieho tajomníka Ľuboša Javora.

Kohút uspel už v prvom kole voľby, keď v konkurencii ďalších troch protikandidátov získal nadpolovičnú väčšinu - 128 z 232 platných hlasovacích lístkov.

O post tajomníka sa uchádzala pätica kandidátov, okrem Kohúta kandidoval aj 58-ročný Pavel Korčok, 48-ročný Róbert Kadnár, 45-ročný Peter Beleš a 66-ročný Juraj Staško, ktorý sa ešte pred samotnou voľbou kandidatúry vzdal.

Delegáti snemu odvolali Javora pre podpísanie nevýhodnej zmluvy o predaji rybárskeho hospodárstva v Považskej Bystrici.

Majetok prešiel na list vlastníctva nového majiteľa bez toho, aby prišli peniaze na účet SRZ. Za jeho odvolanie hlasovalo 207 z 243 delegátov snemu.

Pridané dňa 23. novembra 2019 

Jesenná mini brigáda na VN Gemerské Teplice - osadenie stola s lavicami

Vážení členovia MO SRZ, informujeme Vás, že dňa 16. 11. 2019 bol na VN Gemerské Teplice osadený nový stôl s lavicami. Zúčastneným na brigáde patrí poďakovanie.

Pridané dňa 17. novembra 2019 

Mimoriadna členská schôdza

Výbor MO SRZ v Jelšave Vás pozýva na mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 11. októbra 2019 (piatok) o 16:30 hod. v Mestskom dome kultúry v Jelšave.

Metodický pokyn pre konanie mimoriadnych členských schôdzí MO SRZ 

Pridané dňa 16. septembra 2019 

Prvá "dvadsiatka" ulovená na VN Gemerské Teplice

Dňa 18. 8. 2019 bol na VN Gemerské Teplice vôbec prvýkrát ulovený kapor, ktorého hmotnosť presiahla 20kg. 103cm dlhý šupináč vážil 20,17 kg. Bol ulovený na feedrový prút. Doba zdolávania: 1 hod. 20 min. (z člna). Šťastný lovec: p. Július Homola. Pri zdolávaní asistoval: p. Ing. Jaroslav Urban.

Gratulujeme!

Pridané dňa 20. augusta 2019 

Zarybnenie kaprom K3

Dňa 31. 7. 2019 boli naše kaprové revíry zarybnené násadou trojročného kapra rybničného o celkovej hmotnosti 2000 kg. Lov je povolený. Hlavný hospodár MO SRZ Jelšava Ján Kročko.

Pridané dňa 31. júla 2019

Zarybnenie pstruhom potočným Pp1

Dňa 18. 7. 2019 bol revír Muráň č. 2 (3-2360-4-1) zarybnený násadou jednoročného pstruha potočného v počte 16 400 ks.

Pridané dňa 23. júla 2019

Brigáda - Zarybnenie pstruhom potočným Pp1

Dňa 18. 7. 2019 (štvrtok) v čase 14:00 - 15:00 bude náš revír Muráň č. 2 (3-2360-4-1) zarybnený násadou jednoročného pstruha potočného v počte 16 400 ks.

Týmto prosíme členov MO o pomoc pri zarybnení revíru po celej jeho dĺžke. Účasť bude počítaná ako brigáda. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. č.: +421 908 946 157. Ďakujeme.

Hospodár MO SRZ Jelšava Ján Kročko.

Pridané dňa 16. júla 2019

Výstavba nového móla a schodíkov na Flipry

Vážení členovia MO SRZ, informujeme Vás, že dňa 6. 7. 2019 bolo na VN Miková postavené nové mólo. Všetkým, ktorí sa podieľali na jeho výstavbe patrí veľké poďakovanie.

Pridané dňa 7. júla 2019 

Zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2

Dňa 12. 6. 2019 bude náš revír Muráň č. 2 (3-2360-4-1) zarybnený násadou 200kg pstruha dúhového Pd2. V deň vysadenia t.j. 12. 6. 2019 je lov pstruha dúhového na tomto revíre zakázaný. Lov povolený od 13. 6. 2019. Hospodár MO SRZ Jelšava Ján Kročko.

Pridané dňa 8. júna 2019

Aktuálne doplňujúce dokumenty k spoločnému rybárskemu poriadku zaslané Radou SRZ


Zosúladenie spoločného rybárskeho poriadku s legislatívou

Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku 

Pridané dňa 15. mája 2019

Preteky na našich vodných nádržiach

Uplynulý víkend sa na revíroch MO SRZ Jelšava niesol v znamení pretekov. V sobotu ráno odštartoval na VN Gemerské Teplice detský pretek a po ňom si sily zmerali členovia výboru, rybárskej stráže a pozvaní hostia.

Víťazi detských pretekov: M. Fabo, T. Horváth, Halušková

Víťaz pretekov výboru: Ján Boldiš


V nedeľu nasledovali preteky na VN Miková. Premenlivé počasie malo vplyv na menší počet úlovkov, no súťažiacich potešil na záver aspoň chutný kotlíkový guláš a tombola s peknými cenami.

Víťazi zahajovacích pretekov: Haluška, Vápeníková, Dusa ml.

Víťaz tomboly

Pridané dňa 14. mája 2019 

Zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2

Dňa 16. 4. 2019 bude náš revír Muráň č. 2 (3-2360-4-1) zarybnený násadou dvojročného pstruha dúhového o celkovej hmotnosti 200kg. Lov je povolený ihneď po zarybnení.

Pridané dňa 12. apríla 2019

Spoločne za čistú Muránku 2019 - brigáda

Mesto Jelšava v spolupráci s ŠOP Muránska planina, organizuje v dňoch 26. a 27. apríla 2019 brigádu - čistenie rieky Muránky. Zraz účastníkov je o 8:00 hod., vo dvore MÚ Jelšava. Žiadame našich členov o účasť na tejto brigáde. Brigáda bude uznaná a započítaná do brigád (16 resp. 8 hodín), ktoré majú členovia našej MO SRZ Jelšava povinne odpracovať na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze.

Hospodár MO SRZ Jelšava, Ján Kročko

Vyčistiť túto neveľkú, no z prírodovedného hľadiska veľmi cennú podhorskú riečku v celom jej toku - od jej prameňa pod Prednou Horou až po jej sútok so Slanou pri Bretke - sa podujalo dvadsať obcí a miest ležiacich v jej blízkosti, či v blízkosti jej prítokov. Takto spoločne chceme ukázať, že nám na prostredí, ktoré nás obklopuje a v ktorom žijeme, pracujeme, vychovávame svoje deti a svoje vnúčatá, naozaj záleží. Gemer je síce zaradený medzi najchudobnejšie regióny Slovenska s najvyššou mierou nezamestnanosti, no jeho bohatstvo v podobe prírodných hodnôt je nevyčísliteľné. O prírodnom poklade, ktorým sme boli obdarení, nás pravidelne presviedčajú reakcie návštevníkov z iných kútov Slovenska i Európy. Ako nás však budú vnímať, keď pri potulkách našim regiónom budú nachádzať zákutia prekrásnej prírody znečistené odpadom? Jedine spoločne dokážeme zmeniť náš malý svet, kúsoček Zeme, kde sme sa mnohí narodili a prežili časť svojho života. Preto sa počas dvoch dní opätovne spoja dobrovoľníci z celej Muránskej doliny a bok po boku budú pracovať rybári, aktivisti, ochranári, vodáci, žiaci a študenti miestnych škôl, zamestnanci rôznych organizácií, vidiečania i mešťania, teda všetci, ktorým záleží na krajšom a čistejšom prostredí. Ak sa nechcete len prizerať na hromadiaci sa neporiadok okolo seba a chcete pomôcť pri čistení Muránky, môžete sa do spoločnej akcie pre našu rieku zapojiť. Bližšie informácie o podujatí získate na obecnom alebo mestskom úrade v katastri obce, v ktorej by ste chceli pomôcť. Nech sú nám potom odmenou chvíle oddychu pri našej rieke.

Ing. Jana Šmídtová, Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Muránska planina

Pridané dňa 8. apríla 2019 

MO SRZ Jelšava udelila vyznamenania

MO SRZ Jelšava udelila dňa 7. apríla 2019 na členskej schôdzi našim dlhoročným členom vyznamenania 3. stupňa za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve. Oceneným gratulujeme a ďakujeme za ich prínos pre našu MO.

Pridané dňa 8. apríla 2019

Brigády na našich revíroch

Dňa 30. marca sa uskutočnili brigády na VN Miková, VN Gemerské Teplice a OR Muráň. Cieľom brigád bol zber odpadkov, úprava lovných miest, výroba nových stolov so sedením, kŕmenie rýb, výroba hniezd pre výter zubáča a ich osadenie. Všetkým zúčastneným ďakujú vedúci brigád, p. Július Homola a p. Ján Kročko.

Pridané dňa 30. marca 2019

Zarybnenie pstruhom potočným Pp1+

Dňa 29. 3. 2019 bol náš revír Muráň č. 2 (3-2360-4-1) zarybnený násadou jednoročného pstruha potočného v počte 9150 ks. Ďakujeme p. Júliusovi Homolovi a p. Ing. Jaroslavovi Urbanovi za príkladné vysadenie tejto násady na viacerých úsekoch toku. Zároveň žiadame členov, aby s ulovenými rybami zaobchádzali šetrne.

Pridané dňa 30. marca 2019

Zarybnenie kaprom K3

Dňa 28. 3. 2019 boli naše revíry 3-5390-1-1 Miková a 3-5030-1-1 Gemerské Teplice zarybnené násadou kapra K3 o celkovej hmotnosti 3 500 kg. VN Miková 2 100 kg a VN Gemerské Teplice 1 400 kg.

Pridané dňa 28. marca 2019

Zarybnenie boleňom dravým

Dňa 19. 3. 2019 boli naše revíry 3-5390-1-1 Miková a 3-5030-1-1 Gemerské Teplice zarybnené násadou boleňa v počte 6 300 ks o priemernej dĺžke 11 cm.

Pridané dňa 19. marca 2019

Zarybnenie trofejným kaprom

Dňa 7. 3. 2019 bol náš revír (3-5030-1) VN Gemerské Teplice zarybnený kaprom nad 70cm, v počte 22ks o celkovej hmotnosti 180kg. Priemerná váha rýb bola 8,20kg, pričom najväčší exemplár vážil 17,90kg. 

Pridané dňa 7. marca 2019 

Komentár vypracovaný Sekciou vôd v spolupráci so Sekciou legislatívy a práva MŽP SR k ustanoveniu § 14 ods. 2 vyhlášky č. 381/2018 Z. z 

Pridané dňa 23. januára 2019 

Rybárska TV EXTRA: Nový zákon o rybárstve a vyhláška - § 14 Množstvo úlovkov a ich evidencia

V tomto videu Vám priblížime novú vyhlášku, konkrétne nezrozumiteľný paragraf 14 o množstve úlovkov a ich evidencii. Obsah paragrafu 14 nám vyloží skúsený právnik a rybár v jednej osobe, JUDr. Daniel Blyšťan.

Pridané dňa 21. januára 2019  

Brigáda na VN Gemerské Teplice

Dňa 20. januára sa konala na VN Gemerské Teplice brigáda - kosenie a vypaľovanie rákosia na ľade a zber smetí. Všetkým zúčastneným ďakujeme!

Pridané dňa 20. januára 2019 

Brigáda na VN Gemerské Teplice

V dňoch 5. a 6. januára sa konala na VN Gemerské Teplice brigáda - kosenie a vypaľovanie rákosia na ľade a následný zber smetí. Všetkým zúčastneným, ktorí si našli čas ďakujeme!

Fotogaléria z brigády sa zobrazí po kliknutí na obrázok.

Pridané dňa 9. januára 2019

Nový zákon o rybárstve a vykonávacia vyhláška

Vážení členovia, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti znenie nového zákona o rybárstve a novej vyhlášky platných od 1. januára 2019.

Dňa 18. júla 2018 bol uverejnený v Zbierke zákonov SR nový Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2019.

Pre zobrazenie kliknite na nasledujúce odkazy:


Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bola uverejnená v Zbierke zákonov SR dňa 22. decembra 2018 s účinnosťou od 1. januára 2019. 

Predmetná vyhláška ustanovuje nasledovné podrobnosti k zákonu o rybárstve o:

 • členení vôd
 • rozsahu prenesených úloh na organizačnú zložku užívateľa,
 • obsahu údajov, ktoré sa vedú v evidencii rybárskych revírov,
 • označovaní rybárskych revírov,
 • zarybňovacích plánoch rybárskych revírov,
 • rozsahu činnosti rybárskeho hospodára a skúške rybárskeho hospodára,
 • vydávaní povolení na rybolov a vydávaní osobitných povolení na rybolov,
 • čase individuálnej ochrany a dennom čase lovu rýb, lovných mierach rýb, počte a hmotnosti rýb, ktoré sa môžu v jednom dni privlastniť a o zapisovaní údajov do záznamu,
 • rybárskych pretekoch a športových rybárskych pretekoch,
 • opatreniach na záchranu rýb pri mimoriadnych udalostiach,
 • rozsahu skúšky, odznaku, preukaze rybárskej stráže a evidencii rybárskej stráže,
 • spôsoboch lovu rýb,
 • osvetlení miesta lovu,
 • oznamovaní realizácie udržiavacích prác a stavebných prác v rybárskom revíri,
 • oznamovaní plánovaných termínov zarybňovania rybárskeho revíru a poskytovania informácií o vykonanom zarybňovaní rybárskeho revíru.

Pridané dňa 23. decembra 2018  

Voľby XII. Snemu SRZ

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, v dňoch 24. - 25. novembra 2018 sa konal XII. Snem SRZ v hoteli Holiday Inn, na ktorom sa uskutočnili voľby členov Rady SRZ, členov Kontrolnej komisie SRZ a štatutárnych zástupcov SRZ, tajomníka SRZ a prezidenta SRZ.

Voľby štatutárnych zástupcov SRZ:

Za prezidenta SRZ kandidovali:

Igor Borlok, JUDr. - 69 hlasov

Rudolf Boroš, RSDr. - 80 hlasov

Emanuel Seemann - 87 hlasov.

V druhom kole získal RSDr. Rudolf Boroš 71 hlasov a Emanuel Seemann 141 hlasov, ktorý sa stal prezidentom SRZ.

Za tajomníka SRZ kandidovali:

Ing. Ľuboš Javor - 175 hlasov

Ing. Ján Kohút - 61 hlasov

Tajomníkom SRZ sa stal Ing. Ľuboš Javor

Viac informácií o výsledku volieb funkcionárov, orgánov SRZ a zápisnicu z XII. Snemu SRZ konanom v dňoch 24. - 25. novembra 2018 v Žiline si môžete pozrieť TU.

Pridané dňa 30. novembra 2018

Spoločný rybársky poriadok 2019

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, TU si môžete stiahnuť Spoločný rybársky poriadok platný od 1. januára 2019, ktorý obsahuje všetky lovné rybárske revíry SRZ.

Tento Spoločný rybársky poriadok bude vydávaný k jednotlivým zakúpeným povoleniam na rybolov pre rok 2019 (k Zväzovému kaprovému povoleniu, k Zväzovému lipňovému povoleniu a k Zvláštnemu povoleniu vydávanému Radou SRZ).

Všetky rybárske revíry uvedené v Spoločnom rybárskom poriadku dohromady tvoria zoznam rybárskych revírov pre držiteľov Zvláštneho povolenia pre rybolov na rok 2019.

Pri rybárskych revíroch, ktoré sme jednoznačne identifikovali, v zmysle § 13 ods. 5 písm. b) zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov ako ostatná vodná plocha (štrkoviská, rašeliniská, príp. pieskovne) uvádzame v rybárskom poriadku, že lov rýb je tu povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany jednotlivých druhov rýb.

Pridané dňa 28. novembra 2018

PREDPOVEĎ POČASIA A FÁZY MESIACA

PARTNERI MO SRZ JELŠAVA