BRIGÁDY

Pre dospelých (mimo dôchodcov, muži nad 65 rokov, ženy nad 62 rokov a držiteľov preukazu ZŤP) je povinnosť odpracovať 2x po 8 hodín brigády.

Pre mládež od 15 do 18 rokov je povinnosť odpracovať 1x 8 hodín brigády.

UPOZORNENIE:

Za neodpracovanú brigádu je poplatok: 

- u dospelých 2x 25,00 € (2 x 8 hod.)

- u mládeže 10 € (8 hod.)

Príspevok na zarybnenie za neodpracovanú brigádu za 8 hod. je možné poukázať z daní z príjmov 2% zaplatenej dane, ktorá je min. 25€. Vyhlásenie odovzdať pri platbe za povolenku.

NAPLÁNOVANÉ BRIGÁDY

VN Miková

28. marec 2020 o 7:00 hod.

Zo sebou je potrebné si priniesť: pracovné náradie, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.

Pracovný dozor: p. Kročko

Zrušené z dôvodu vzniknutej situácie so šírením koronavírusu COVID-19!

VN Gemerské Teplice

25. apríl 2020 o 7:00 hod.

Zo sebou je potrebné si priniesť: pracovné náradie, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky. 

Pracovný dozor: p. Homola

Zrušené z dôvodu vzniknutej situácie so šírením koronavírusu COVID-19!

VN Miková

23. máj 2020 o 7:00 hod.

Zo sebou je potrebné si priniesť: pracovné náradie, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.

Pracovný dozor: p. Kročko

VN Gemerské Teplice

16. máj 2020 o 7:00 hod.

Zo sebou je potrebné si priniesť: pracovné náradie, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.

Pracovný dozor: p. Homola

Zrušené z dôvodu vzniknutej situácie so šírením koronavírusu COVID-19! 

VN Miková

1. august 2020 o 7:00 hod.

Zo sebou je potrebné si priniesť: pracovné náradie, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.

Pracovný dozor: p. Kročko

VN Gemerské Teplice

27. september 2020 o 8:00 hod.

Zo sebou je potrebné si priniesť: kosačky, hrable, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.

Pracovný dozor: p. Homola

VN Miková

10. október 2020 o 7:00 hod.

Zo sebou je potrebné si priniesť: pracovné náradie, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.

Pracovný dozor: p. Kročko

VN Gemerské Teplice

31. október 2020 o 7:00 hod.

Zo sebou je potrebné si priniesť: pracovné náradie, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.

Pracovný dozor: p. Homola

V prípade potreby budú organizované brigády aj mimo týchto termínov. Oznam o ich konaní bude včas zverejnený na našej webovej stránke.