BRIGÁDY

Pre dospelých (mimo dôchodcov, muži nad 65 rokov, ženy nad 62 rokov a držiteľov preukazu ZŤP) je povinnosť odpracovať 2x po 8 hodín brigády.

Pre mládež od 15 do 18 rokov je povinnosť odpracovať 1x 8 hodín brigády.

UPOZORNENIE:

Za neodpracovanú brigádu (8 hod.) je poplatok: 

- u dospelých 16,00 € 

- u mládeže 8,00 €.

NAPLÁNOVANÉ BRIGÁDY

VN Gemerské Teplice

14. 4. 2018 o 8:00 hod.

Doniesť náradie: kosu, kosák, mačetu - vlastnú strunovú kosačku, sekeru, pílku, vysoké čižmy, hrable, vidly, krompáč, lopatu, vrecia na odpadky, pracovné rukavice

Pracovný dozor: p. Homola

Rieka Muránka a jej prítoky

21. 4. 2018 o 8:00 hod.

Zraz účastníkov je pred Mestským úradom v Jelšave.

Doniesť náradie: pracovné rukavice, čižmy

Pracovný dozor: p. Pašiak

VN Gemerské Teplice

28. 4. 2018 o 7:00 hod.

Doniesť náradie: kosu, kosák, mačetu - vlastnú strunovú kosačku, sekeru, pílku, vysoké čižmy, hrable, vidly, krompáč, lopatu, vrecia na odpadky, pracovné rukavice

Pracovný dozor: p. Homola

VN Miková

5. 5. 2018 o 7:00 hod.

Doniesť náradie: sekeru, pílu, vysoké čižmy, krompáč, lopatu, hrable, pracovné rukavice, mačetu - vlastnú strunovú kosačku

Pracovný dozor: p. Kročko

VN Gemerské Teplice

26. 5. 2018 o 7:30 hod.

Doniesť náradie: kosu, kosák, mačetu, sekeru, pílku, vysoké čižmy, hrable, krompáč, lopatu, pracovné rukavice, vrecia na odpadky

Pracovný dozor: p. Homola

VN Miková

14. 7. 2018 o 7:00 hod.

Doniesť náradie: sekeru, pílu, vysoké čižmy, krompáč, lopatu, hrable, pracovné rukavice, vrecia na smeti

Pracovný dozor: p. Dorka

VN Gemerské Teplice a VN Miková

29. 9. 2018 o 8:00 hod.

Doniesť náradie: sekeru, pílu, vysoké čižmy, krompáč, lopatu, vrecia na odpadky, pracovné rukavice

Pracovný dozor: p. Kročko, p. Homola

V prípade neodkladných prác budú brigády organizované hospodárom MO SRZ aj mimo uvedených termínov.