BRIGÁDY

Pre dospelých (mimo dôchodcov, muži nad 65 rokov, ženy nad 62 rokov a držiteľov preukazu ZŤP) je povinnosť odpracovať 2x po 8 hodín brigády.

Pre mládež od 15 do 18 rokov je povinnosť odpracovať 1x 8 hodín brigády.

UPOZORNENIE:

Za neodpracovanú brigádu je poplatok: 

- u dospelých 2x 25,00 € (2 x 8 hod.)

- u mládeže 10 € (8 hod.)

Príspevok na zarybnenie za neodpracovanú brigádu za 8 hod. je možné poukázať z daní z príjmov 2% zaplatenej dane, ktorá je min. 25€. Vyhlásenie odovzdať pri platbe za povolenku.

NAPLÁNOVANÉ BRIGÁDY

VN Miková

22. máj 2021 o 7:00 hod.

Zo sebou je potrebné si priniesť: pracovné náradie, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.

Pracovný dozor: p. Kročko

Brigáda zrušená kvôli COVID-19!

VN Gemerské Teplice

Pracovné dni v týždni 21. - 25.6. 2021

Zo sebou je potrebné si priniesť: kosačka, kosák, hrable, vrecia na odpad, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Júliusa Homolu na tel. č.: 0915 446 209 

Pracovný dozor: p. Homola

VN Miková

19. jún 2021 o 7:00 hod.

Zo sebou je potrebné si priniesť: pracovné náradie, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.

Pracovný dozor: p. Dorka

VN Gemerské Teplice

31. júl 2021 o 7:00 hod.

Zo sebou je potrebné si priniesť: pracovné náradie, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.

Pracovný dozor: p. Homola

VN Miková

24. júl 2021 o 7:00 hod.

Zo sebou je potrebné si priniesť: pracovné náradie, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.

Pracovný dozor: p. Dorka

VN Gemerské Teplice

18. september 2021 o 7:00 hod.

Zo sebou je potrebné si priniesť: kosačky, hrable, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.

Pracovný dozor: p. Homola

VN Miková

9. október 2021 o 7:00 hod.

Zo sebou je potrebné si priniesť: pracovné náradie, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.

Pracovný dozor: p. Kročko

VN Gemerské Teplice

13. november 2021 o 7:00 hod.

Zo sebou je potrebné si priniesť: pracovné náradie, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.

Pracovný dozor: p. Homola

Prípadné zmeny v opatreniach vlády SR v súvislosti s COVID-19, resp. mimoriadne brigády, budú včas zverejnené na webovej stránke.