BRIGÁDY

Pre dospelých (mimo dôchodcov, muži nad 65 rokov, ženy nad 62 rokov a držiteľov preukazu ZŤP) je povinnosť odpracovať 2x po 8 hodín brigády.

Pre mládež od 15 do 18 rokov je povinnosť odpracovať 1x 8 hodín brigády.

UPOZORNENIE:

Za neodpracovanú brigádu (8 hod.) je poplatok: 

- u dospelých 16,00 € 

- u mládeže 8,00 €.

NAPLÁNOVANÉ BRIGÁDY

VN Miková / VN Gemerské Teplice

30. marec 2019 o 7:00 hod.

Zo sebou je potrebné si priniesť: pracovné náradie, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.

Pracovný dozor: p. Kročko, p. Dorka, p. Homola

Rieka Muránka

26. a 27. apríl 2019 o 8:00 hod.

Zraz účastníkov vo dvore MÚ v Jelšave.

Zo sebou je potrebné si priniesť: brodiace čižmy a pracovné náradie

Pracovný dozor: p. Kročko, p. Dorka, p. Homola

VN Miková

4. máj 2019 o 7:00 hod.

Zo sebou je potrebné si priniesť: pracovné náradie, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.

Pracovný dozor: p. Kročko

VN Gemerské Teplice

5. máj 2019 o 7:00 hod.

Zo sebou je potrebné si priniesť: pracovné náradie, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.

Pracovný dozor: p. Homola

VN Miková

13. júl 2019 o 7:00 hod.

Zo sebou je potrebné si priniesť: pracovné náradie, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.

Pracovný dozor: p. Dorka

VN Gemerské Teplice

27. júl 2019 o 7:00 hod.

Zo sebou je potrebné si priniesť: pracovné náradie, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.

Pracovný dozor: p. Homola

VN Miková

28. september 2019 o 8:00 hod.

Zo sebou je potrebné si priniesť: pracovné náradie, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.

Pracovný dozor: p. Kročko, p. Homola

V prípade potreby budú organizované brigády aj mimo týchto termínov. Oznam o ich konaní bude včas zverejnený na našej webovej stránke.