ÚDAJE O ORGANIZÁCII

MO SRZ Jelšava, základná organizácia č. 504

Železničná 238, Jelšava, 049 16

IČO: 00 17 82 09 06 04

DIČ: 20 2150 4727

IBAN: SK9709000000000099625405

( Slovenská sporiteľňa a.s. )