POVOLENKY A POPLATKY

CENNÍK POVOLENÍ NA RYBOLOV 2021

Kaprová miestna - dospelí

40€

Kaprová miestna - zľavnená

(ženy, dôchodcovia, ZŤP, mládež)

37€

Kaprová miestna - deti

14€

Kaprová zväzová - dospelí

Zväzovú povolenku je možné zakúpiť až po zakúpení kaprovej miestnej povolenky!

40€

Kaprová zväzová - deti

Zväzovú povolenku je možné zakúpiť až po zakúpení kaprovej miestnej povolenky!

10€

Pstruhová doplnková

20€

Členská známka - dospelí

35€

Členská známka - mládež

17€

Členská známka - deti

1€ 

Záznam o úlovkoch

0,50€

UPOZORNENIE:

Za neúplné alebo nesprávne vyplnenie záznamu o úlovkoch je príspevok na zarybnenie 20€.

Pri opakovanom zistení nedostatkov pri vyplňovaní záznamov o úlovkoch bude člen povinný zúčastniť sa opakovaného školenia s poplatkom.

TERMÍNY PREDAJA POVOLENÍ 2021

Objednávanie, platby a výdaj rybárskych povolení pre členov MO Jelšava sa bude vykonávať z dôvodu účtovnej závierky v roku 2021, výhradne prostredníctvom telefónu u p. Miroslava Rusa na tel. č.: 0908 044 694, kde bude možné povolenia objednať v dňoch: pondelok, streda a piatok od 17:00 do 19:00 hod.

Platby za povolenky sa vykonávajú len prevodom na účet MO SRZ Jelšava.

IBAN: SK97 0900 0000 0000 9962 5405 - do poznámky uviesť celé meno.

Od uskutočnenia prevodu sa najskôr po 4 dňoch informovať o uskutočnení prevodu. Výdaj povoleniek len v uvedených dňoch v Jelšave (za mestským domom kultúry - kolkáreň):

07.01. 2021 v čase 14:00-15:00

13.01. 2021 v čase 14:00-15:00

21.01. 2021 v čase 14:00-15:00

04.02. 2021 v čase 14:00-15:00

18.02. 2021 v čase 14:00-15:00

04.03. 2021 v čase 14:00-15:00

18.03. 2021 v čase 14:00-15:00

01.04. 2021 v čase 14:00-15:00

14.04. 2021 v čase 14:00-15:00

06.05. 2021 v čase 14:00-15:00

20.05. 2021 v čase 14:00-15:00

10.06. 2021 v čase 14:00-15:00

Pri preberaní povoleniek dodržiavať všetky protipandemické bezpečnostné a hygienické nariadenia vlády (rúška, odstupy, ruky)!

HOSŤOVACIE POVOLENIA 2021

Hosťovacie povolenie je možné zakúpiť len na VN Miková u p. Ing. Martinkoviča v obci Revúcka Lehota.

Cena: 20 € / deň

SKÚŠKY NOVÝCH ČLENOV

Pre prijatie nového člena, ako aj prestup z inej organizácie je potrebné podať písomnú prihlášku do 31. marca 2021 na adresu MO SRZ Jelšava.

Školenie a skúšky záujemcov o členstvo v MO SRZ Jelšava sa spravidla konajú každý rok jeden krát.

Pri skúške je potrebné, aby záujemca o členstvo preukázal svoje znalosti v oblastiach:

- Zákon o rybárstve a jeho vykonávacia vyhláška

- Určovanie druhov rýb a lovné miery

- Stanovy SRZ

- Miestny rybársky poriadok

Svoje znalosti záujemca preukazuje formou testu, ktorý je potrebné úspešne zložiť a ktorý pozostáva z 23 otázok z vyššie spomenutých oblastí.

Termín skúšok pre nových členov je stanovený na 2. apríl 2020 (štvrtok) o 14:30 hod. v MsDK (kolkáreň) v Jelšave. Zrušené z dôvodu vzniknutej situácie so šírením koronavírusu COVID-19!

Je potrebné si doniesť so sebou písacie potreby, poznámkový blok a podložku na písanie.

Poplatok za školenie: 15€

Zápisné - príspevok na zarybnenie pre nových a prestupujúcich členov:

- deti 10€

- mládež od 15 rokov a dospelí 100€

Upozorňujeme záujemcov o členstvo, že iný (náhradný) termín sa konať nebude.