HOSŤOVACIE POVOLENIA 2021

Hosťovacie povolenie je možné zakúpiť len na VN Miková u p. Ing. Martinkoviča v obci Revúcka Lehota.

Cena: 20 € / deň