HOSŤOVACIE POVOLENIA 2019

Hosťovacie povolenia je možné zakúpiť len na VN Miková.

Predaj hosťovacích denných povoleniek: denne do 9:00 hod. a poobede od 17:00 hod. u p. Jozefa Martinkoviča, Revúcka Lehota č. 79.

Cena dennej hosťovacej povolenky: 15 EUR

Predaj denných povolení na VN Miková prebieha od 1. 6. 2019.

UPOZORNENIE:

Upozorňujeme nečlenov MO SRZ Jelšava, aby rešpektovali hornú lovnú mieru kapra 65cm, odsúhlasenú členskou schôdzou MO SRZ a takúto rybu pustili späť do vody!