PRETEKY - VN MIKOVÁ

Rybárske preteky pre dospelých a mládež sa uskutočnia v nedeľu 24. 5. 2020 na revíri č. 3-5390-1-1 VN Miková.

Štartovné: 5€ (uhrádza sa pri kúpe povolenky)

7:15 - 8:00 - prezentácia pretekárov

8:00 - 8:30 - privítanie, oboznámenie s pravidlami

9:00 - 12:00 - priebeh pretekov

Po ukončení pretekov je koniec lovu. Výdaj lístkov na občerstvenie aj pre nesúťažiacich členov MO je do 9:00. Pre úspešných súťažiacich sú pripravené zaujímavé ceny a po pretekoch na Vás čaká guláš + tombola s hodnotnými cenami.

Mimopstruhová sezóna začne podľa termínov určených v miestnom rybárskom poriadku.