UZNESENIA Z ČLENSKEJ SCHÔDZE MO

Návrh na uznesenie z výročnej členskej schôdze MO SRZ Jelšava konanej dňa 25. 3. 2018


Návrh na uznesenie z výročnej členskej schôdze MO SRZ Jelšava konanej dňa 7. 4. 2019


Návrh na uznesenie z výročnej členskej schôdze MO SRZ Jelšava 2021