PRETEKY DETÍ - VN GEMERSKÉ TEPLICE

Rybárske preteky detí do 15 rokov v sprievode dospelej osoby sa uskutočnia 23. 5. 2020 v sobotu na revíri č. 3-5030-1-1 VN Gemerské Teplice.

7:15 - 7:45 - prezentácia pretekárov

8:00 - 12:00 - priebeh pretekov

Po ukončení pretekov je koniec lovu. Pre mladých súťažiacich sú pripravené pekné ceny.