TERMÍNY PREDAJA POVOLENÍ 2019

Jelšava - Mestský dom kultúry

22. 2. 2019            14:00 - 15:00

  8. 3. 2019            14:00 - 15:00

  4. 4. 2019            13:00 - 14:00

 18. 4. 2019            14:00 - 15:00

  3. 5. 2019            14:00 - 15:00


Revúca - parkovisko LIDL

  11. 3. 2019            14:00 - 15:00

   8. 4. 2019            14:00 - 15:00

 23. 4. 2019            14:00 - 15:00

   6. 5. 2019            14:00 - 15:00


Záborského ul. 1070/3, Revúca

  14. 2. 2019            14:00 - 16:00

  12. 4. 2019            14:00 - 16:00