MO SRZ JELŠAVA

ÚDAJE O ORGANIZÁCII

MO SRZ Jelšava, základná organizácia č. 504

Železničná 238, Jelšava, 049 16 

IČO: 00 17 82 09 06 04

DIČ: 20 2150 4727

IBAN: SK97 0900 0000 0000 9962 5405

( Slovenská sporiteľňa a.s. )

VÝBOR

Ivan PAŠIAK

predseda

+421 918 543 444, +421 903 548 037

pasiak@srzjelsava.sk

MUDr. Milan NANDRÁŽI

podpredseda

+421 905 656 602

milannan@orangemail.sk

Ing. Ján BRTÁŇ

účtovník

+421 905 600 943

brtan@srzjelsava.sk

Miroslav RUS

tajomník

+421 908 044 694

rus@srzjelsava.sk

Ján KROČKO

hlavný hospodár

+421 908 946 157

krocko@srzjelsava.sk

Július DORKA

pomocný hospodár

dorka@srzjelsava.sk

Július HOMOLA

pomocný hospodár

+421 915 446 209

juliushomola49@gmail.com

Alexander DOBOŠ

pokladník

dobos@srzjelsava.sk

RYBÁRSKA STRÁŽ

Jaroslav MIKUDA

vedúci rybárskej stráže

+421 911 519 905

MUDr. Milan NANDRÁŽI

člen

+421 905 656 602


Ján BOLDIŠ

člen


Róbert LISOŇ

člen


Ján KROČKO

člen


Július LOJKOVIČ

členIng. Jaroslav URBAN

člen


Marián PAŠIAK

člen


Ing. Jozef PRIWITZER

člen

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Ing. Jaroslav URBAN

predseda

+421 908 333 349


Ing. Jozef PRIWITZER

člen


Bc. Jaroslav ŠESTINA

člen


Ján BRZÁČ

člen


Erik GULÁK

člen


Jaroslav MIKUDA

člen

REVÍZNA KOMISIA


Ing. Maroš REKEN

predseda


Mgr. Ladislav MIKUŠ

člen


Emil KOTLARČÍK

člen

NÁVRHOVÁ KOMISIA


Ing. Jozef PRIWITZER

predseda


Ing. Milan NANDRÁŽI

člen