RYBÁRSKE PRETEKY

TEPLICKÝ KAPOR 2018

Po dvoch úspešných ročníkoch pretekov Teplický kapor, MO SRZ Jelšava usporiada pre priaznivcov športového rybolovu 3. ročník rybárskych pretekov v love kapra, Teplický kapor 2018. Preteky sa uskutočnia na VN Gemerské Teplice v dňoch 4. - 6. mája 2018.

Výťažok z preteku bude použitý na ďalšie zarybnenie VN Gemerské Teplice trofejným kaprom.

Viac informácií sa dozviete na oficiálnej stránke pretekov: www.teplickykapor.webnode.sk 

PRETEKY - VN MIKOVÁ

Rybárske preteky pre dospelých a mládež sa uskutočnia v nedeľu 13.05.2018 na revíri č. 3-5390-1-1 VN Miková.

Štartovné: 5€ (uhrádza sa pri kúpe povolenky) 

7:15 - 8:00 - prezentácia pretekárov

8:00 - 8:30 - privítanie, oboznámenie s pravidlami

9:00 - 12:00 - priebeh pretekov

Po ukončení pretekov je koniec lovu. Výdaj lístkov na občerstvenie aj pre nesúťažiacich členov MO je do 9:00. Pre úspešných súťažiacich sú pripravené zaujímavé ceny a po pretekoch na Vás čaká guláš + tombola s hodnotnými cenami.

Mimopstruhová sezóna na revíri 3-5390-1-1 VN Miková začne 15.05.2018

PRETEKY VÝBORU - VN GEMERSKÉ TEPLICE

Rybárske preteky výboru sa uskutočnia 12.05.2018 v sobotu na revíri č. 3-5030-1-1 VN Gemerské Teplice. 

11:00 - 11:45 - prezentácia pretekárov

12:00 - 15:00 - priebeh pretekov

Po ukončení pretekov je koniec lovu.

PRETEKY DETÍ - VN GEMERSKÉ TEPLICE

Rybárske preteky detí do 15 rokov v sprievode dospelej osoby sa uskutočnia 12.05.2018 v sobotu na revíri č. 3-5030-1-1 VN Gemerské Teplice.

Štartovné: 5€

7:15 - 7:45 - prezentácia pretekárov

08:00 - 11:00 - priebeh pretekov

Po ukončení pretekov je koniec lovu. Pre mladých súťažiacich sú pripravené pekné ceny.