SKÚŠKY NOVÝCH ČLENOV

Pre prijatie nového člena, ako aj prestup z inej organizácie je potrebné podať písomnú prihlášku do 31. marca 2019 na adresu MO SRZ Jelšava.

Školenie a skúšky záujemcov o členstvo v MO SRZ Jelšava sa spravidla konajú každý rok jeden krát.

Pri skúške je potrebné, aby záujemca o členstvo preukázal svoje znalosti v oblastiach:

- Zákon o rybárstve a jeho vykonávacia vyhláška

- Určovanie druhov rýb a lovné miery

- Stanovy SRZ

- Miestny rybársky poriadok

Svoje znalosti záujemca preukazuje formou testu, ktorý je potrebné úspešne zložiť a ktorý pozostáva z 23 otázok z vyššie spomenutých oblastí.

Termín skúšok pre nových členov je stanovený na 4. apríl 2019 (štvrtok) o 14:30 hod. v kolkárni v Jelšave.

Je potrebné si doniesť so sebou písacie potreby, poznámkový blok a podložku na písanie.

Poplatok za školenie: 15

Zápisné - príspevok na zarybnenie pre nových a prestupujúcich členov: 

- deti 5€

- mládež od 15 rokov a dospelí 60€

Upozorňujeme záujemcov o členstvo, že iný (náhradný) termín sa konať nebude.