ZÁKONY A LEGISLATÍVA

Zákon o rybárstve 139 / 2002


Vyhláška 185 / 2006 k zákonu


Stanovy SRZ


Zákon o ochrane prírody 543 / 2002


Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže


Rybársky poriadok pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov (2018)


Rybársky poriadok pre držiteľov zväzových lipňových povolení na rybolov (2018) 


Rybársky poriadok pre držiteľov zvláštneho povolenia na rybolov (2018) 


Miestny rybársky poriadok MO SRZ Jelšava platný na obdobie 2018 - 2020


Miestny rybársky poriadok MO SRZ Jelšava pre držiteľov hosťovacieho povolenia na VN Miková