ZÁKONY A LEGISLATÍVA

Zákon o rybárstve 216 / 2018 (Platný od 1. januára 2019)


Vyhláška 381 / 2018 k zákonu o rybárstve (Platná od 1. januára 2019)


Stanovy SRZ 2019


Zákon o ochrane prírody 543 / 2002


Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže


Spoločný rybársky poriadok pre držiteľov kaprového zväzového povolenia, lipňového zväzového povolenia a zvláštneho povolenia na lov rýb (2019)


Miestny rybársky poriadok MO SRZ Jelšava platný na obdobie 2018 - 2020


Miestny rybársky poriadok MO SRZ Jelšava pre držiteľov hosťovacieho povolenia na VN Miková


Grafické znázornenie privlastňovania si rýb § 14 ods. 2 písm. a) 

Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb 

Komentár k privlastňovaniu si úlovkov § 14 ods. 2 písm. a)