VÝBOR

Ivan PAŠIAK

predseda

+421 918 543 444, +421 903 548 037

pasiak@srzjelsava.sk

MUDr. Milan NANDRÁŽI

podpredseda

+421 905 656 602

milannan@orangemail.sk

Ing. Ján BRTÁŇ

účtovník

+421 905 600 943

brtan@srzjelsava.sk

Miroslav RUS

tajomník

+421 908 044 694

rus@srzjelsava.sk

Ján KROČKO

hlavný hospodár

+421 908 946 157

krocko@srzjelsava.sk

Július DORKA

pomocný hospodár

dorka@srzjelsava.sk

Július HOMOLA

pomocný hospodár

+421 915 446 209

juliushomola49@gmail.com

Alexander DOBOŠ

pokladník

dobos@srzjelsava.sk